درخشش مهتاب نقره فام

در نیمکره شمالی زمین و در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان ، خورشید در هنگام ظهر ، به بیشترین ارتفاع خود میرسد. این ارتفاع در شهر اصفهان حدود 80.83 درجه است. در مقابل ، وقتی در همین زمان از سال ، ماه در حالت بدر باشد ، حداکثر ارتفاعی که میتواند در هنگام نیمه شب از افق داشته باشد بین 28.83 تا 38.83 درجه است و این ، ارتفاع زیادی نیست. حسن این ارتفاع کم برای من ( که شیفته ی رنگ نقره ای مهتاب هستم ) این است که در این شبها موقع استراحت ، میتوانم پرده ی اطاق را کنار بزنم و برای دقایقی طولانی ، شاهد جلوه گری این افسونگر آسمان شب باشم.

 

 

دیروز غروب ، به همراه جمعی از دوستان نجومی به کوه صفه رفتیم تا هم گشت و گذاری داشته باشیم و هم طلوع ماه بدر را ببینیم. گرد و غبار و ابر موجود در افق شرقی مانع از آن شد که تصویر زیبایی از این طلوع را شاهد باشیم ، اما هنگام نیمه شب ، درخشش دلربای مهتاب نقره ای ، روح تازه ای در کالبدم دمید.

 

 

در این شبها ، دیدن چراغ پر فروغ آسمان را فراموش نکنید....

/ 1 نظر / 2 بازدید