یادداشت 18 اسفند 1396 - تقارنی عجیب.....

امسال یه تقارن عجیب برام رقم خورده ؛ ترکیبی از شادی و غم

18 اسفند روز مادر است و 19 اسفند دهمین سالروز درگذشت پدرم.....

اگه پدر دیگه نیست که پشت و پناهم باشه ، سایه ی مهر مادر هنوز بالای سرم هست.....

/ 0 نظر / 62 بازدید