یادداشت 31 تیر 1397

چند روز پر کار رو سپری کردم. پنج شنبه سرم خیلی شلوغ بود و شب با اینکه خسته بودم اما زود خوابم نبرد و تا 2 بامداد جمعه بیدار بودم. جمعه به اتفاق سه نفر از دوستانم رفتم کوهنوردی در منطقه کرکس. از مسیر دره شاهین بالا رفتیم و از شیب تند مشرف به پناهگاه برگشتیم پایین. رفت و برگشتمون حدود 12 ساعت طول کشید. بعدا" در مورد این برنامه مینویسم.

وقتی برگشتم خونه باز هم بخاطر خستگی خوابم نمیبرد و استراحتم کم بود. صبح شنبه برای ماموریت اداری عازم تهران بودم. قبل از ساعت 4 بامداد بیدار شدم و رفتم فرودگاه. در تهران بحمدالله کارم خیلی زود و خوب به اتمام رسید. ساعت حدود 09:45 صبح بود و پرواز برگشتم ساعت 22:00!! معطل نکردم و رفتم میدان آرژانتین و با اتوبوس برگشتم اصفهان تا بتونم چند ساعت مفید داشته باشم و به کارهام برسم.

هنوز بدنم خسته است....

/ 0 نظر / 93 بازدید