این نیز بگذرد

سایتهای مختلف و برخی دوستان گرامیم مرتب عکسهای زیبا و بکر برام میفرستند. یکی از این عکسها برام حکم همون نوشته ی روی نگین انگشتر رو پیدا کرده. ببینید :

 

 

 

این عکس رو روی دسک تاب کامپیوترم گذاشتم. بعضی وقتها که مغرور میشم ، نگاه عجیب این پرنده من رو به خودم میاره ، وقتی ناراحت میشم میگه تو دیگه چرا؟ وقتی عصبانی میشم ، وقتی نصیحتی میکنم که خودم عامل به اون نیستم ، وقتی بیش از اندازه شادمان میشم ، وقتی ، وقتی و ...... نگاه نافذ و متعجب این پرنده من رو تکون میده.....

 

نگین انگشتری شما چیه؟

/ 1 نظر / 37 بازدید

عکس انتخابی شما عکسیست بسیار زیبا وانسان را یاد زیبایی وشکوه وپیچدگی مخلوقات عالم وهمچنین بزرگی خداوند می اندازد باعث بسی خوشحالیست برای شما که باچنین عکسی بخود میآیدبحال شما غبطه میخورم اما اگرخاطرلطیف شما رامکدرنکنم بایدبگویم همانطورکه درحدیث آمده قبرستان میتواندما رابخودبیاورد این حجابهای سنگین راشاید سنگ غسالخانه بتواند بشگافدالناس نیام و اذا ماتواانتبهو