حکایت آموزشی

کشتی جنگیمأموریت یافته بود برای آموزش نظامی به مدت چند روز در هوایی طوفانی مانور بدهد. هوای مه‌آلود سبب شده بود که کارکنان کشتی دید کمی داشته باشند. در نتیجه ناخدا در فرماندهی عرشه ایستاده بود تا همه فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد.

پاسی ازشب نگذشته بود که دیده‌بان روی عرشه به فرمانده گزارش داد: نوری در سمت راست کشتی به چشممی‌خورد.ناخدا فریاد زد: آیا آن نور ثابت است یا به طرف عقب حرکتمی‌کند؟دیده‌بان جواب داد: ثابت است؛‌ و مفهوم این بود که در مسیری هستیم که بههم تصادم خواهیم کرد.ناخدا به مأمور ارسال علائم گفت: به آن کشتی علامت بده کهرو در روی هم هستیم، توصیه می‌کنم 20 درجه تغییر مسیر بدهید.جواب علامت اینبود: شما باید 20 درجه تغییر مسیر بدهید.ناخدا گفت: علامت بده که من ناخدا هستمو آنها باید 20 درجه تغییر مسیر بدهند.پاسخ آمد: بهتر است شما 20 درجه تغییرمسیر بدهید.در این هنگام که ناخدا به خشم آمده بود، گفت: علامت بده که از یک کشتی جنگی علامت فرستاده می‌شود 20 درجه تغییر مسیربدهید.پاسخ آمد: من فانوس دریایی هستم!!

آنگاه کشتی تغییر مسیرداد.

 

شرح حکایت

 

ارزش‌های محوری سازمان (Core Value) فانوس دریایی‌اند. تکان نمی‌خورند. نباید و نمی‌توان آنها را شکست. باکوشش برای شکستن آنها،‌خود را می‌شکنیم. اما می‌توانیم آنها را بیاموزیم و به کاربندیم. در هر سازمان سرشار از شور و اشتیاق،‌رئیس واقعی ، ارزش‌ها هستند. ارزش‌هارفتار مدیران را هدایت می‌کنند،‌ نه اینکه مدیریت، دیگران را هدایت کند. در اینجایگاه، مدیر در نقش رهبر عمل خواهد کرد نه صرفاً یک ناظم. در چنین سازمانی همه طرح‌ها، تصمیمات و عملیات بر اساس ارزش‌ها بنا می‌شود. ارزش‌ها، تنها یک ابزار مدیریتی نیست بلکه روشی اززندگی کردن است.

 

اگر تنها ابزار شما چکش باشد با هر چیزی مانند میخ رفتار می‌کنید.


نکته:در حل مسئله و تحلیل موضوعات نباید ابزارگراعمل کرد بلکه باید نوع مسئله و ماهیت آن را به خوبی شناسایی کرد و سپس ابزار مناسببرای حل آن را پیدا کرد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
علیرضا رفیعی

خیلی آموزنده بود. مرسی. بازم از اینها بنویسید.