نیازمند قفلیم

توجه توجه ؛ فوری فوری ؛ برای یک دالان عریض و طویل به هفت قفل محکم و کار درست که خوبخود و یا با دستور غیبی باز نشه ، نیاز مبرم داریم.....

 

میتونید حدس بزنید این آگهی رو کی فرستاده؟! سوال

 

یه وقت فکرتون جای بد نره ها!!! این آگهی هیچ ارتباطی به سریال جمعه شبهای شبکه یک نداره!!! نیشخند

 

این قفلها رو برای خزانه بانک مرکزی میخوان تا در این شرایط کم پولی دست دولتی ها بهش نرسهزبان

/ 0 نظر / 74 بازدید