غذای استاندار

در جمع برخی مدیران شهر اصفهان ، یکی تعریف میکرد که زمانی استاندار وقت اصفهان به یکی از روستاهای استان مجاور رفته بود. روستائیان اون منطقه استقبال شایانی از استاندار کردند و برای شام هم یه بز کوهی رو شکار کرده و درسته به چوب بستند و روی آتش کباب کردند. بوی کباب که در اطراف پخش شد چند تا از سگهای روستا دور آتش جمع شدند. یکی از روستائیان که مسئول پخت کباب بوده ، سگها رو از آتش دور میکنه و میگه : این غذای استانداره. بذارین اول استاندار بخوره بعد شما بیاین پای سفره!!!

 

مطلبی رو جایی میخوندم ، همینجوری یاد این لطیفه ی واقعی افتادم

/ 1 نظر / 7 بازدید

با ورود جناب ریس جمهور به نصف جهان به نظر میرسه از این کباب ها زیاد داریم [لبخند]