کوه گشت آخر اردیبهشت

در آخرین روز اردیبهشت ماه به همراه اعضای خانواده و سه نفر از دوستان ادیب به کوه صفه رفتیم. در این کوهپیمایی بیشتر میخواستیم به قسمتهای سرسبز و ساکت و آرام پشت کوه صفه بریم. بنا به قراری هم که با دوستان ادیب گذاشته بودیم ، هندوانه ای هم آماده کرده بودیم .

 

 

 

 

 

رفت و برگشت ما اینبار خیلی طولانی شد و نزدیک به چهار ساعت طول کشید. گلهای زیبا و رنگارنگ تمام منطقه رو پر کرده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بفرمایید هندونه.....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید