یادداشت 12 اردیبهشت 1397 - شب و روزی در فریدن


پس از یک سال ، زمانی کوتاه رو در فریدن بسر بردیم.

 

رساندن یکی از بستگان به فریدن بهانه ای شد برای اینکه شب و روزی رو در این منطقه ی خوش آب و هوای غرب استان بگذرونیم. ساعتی پس از اذان مغرب به روستا رسیدیم. هوا بسیار مطبوع و عالی بود. تاریکی شب مانع از این بود که چشم انداز منطقه رو از نظر سرسبزی مشاهده کنیم. با رسیدن به منزل متوجه شدیم آب لوله کشی بدلیل مشکلی که در مخزن آب روستا بوجود اومده چند روی است که قطع شده. چند چشمه آب در روستا هست که در این مواقع میشه از آب اونها برای آشامیدن استفاده کرد. آب چاه منازل هم برای استفاده های غیر آشامیدنی مناسبه.

 

صبح زود بیدار شدم و با ماشین چرخی در اطراف زدم. متاسفانه بدلیل بارشهای محدود سال گذشته ، سرسبزی چندانی رو شاهد نبودم ؛ اون هم در اواسط اردیبهشت. خدا بفریاد این صحرا و مردم این منطقه در تابستان برسه.

 

پس از صرف صبحانه همراه با همسر و فرزندم و یکی از بستگان برای جمع آوری آویشن به صحرا رفتیم. نسبت به سالهای قبل ، تعداد بوته های آویشن و رشد اونها بسیار محدودتر بود. گویا همین اندازه رشد رو هم در اثر بارانهای چند هفته ی اخیر داشتند و اگر این بارشها نبود ، امسال آویشنی در این منطقه وجود نداشت.

 

پیش از ظهر هم به همراه فرزندم عازم کوه شدیم. مسیری رو طی کردیم و وقتی به بالای کوه رسیدیم ، قدری تره کوهی جمع کردیم و برگشتیم.

خشکسالیهای خیلی شدیدتر از این رو سالهای دور در اینجا دیده بودم. طوری بود که گویا صحرا به آتش کشیده شده و هیچ سبزی و طراوتی دیده نمیشد. امسال شاید خشکسالی به شدت اون سالها نباشه اما قطعا" گذران این سال برای کشاورزان و دامداران منطقه راحت نخواهد بود.

 

صبح و پیش از ظهر چند عکس از پرنده های نغمه خوان و حشرات گرفتم:


 weblog4757.jpg


weblog4758.jpg


weblog4759.jpg


weblog4760.jpg

/ 0 نظر / 60 بازدید