خروس خون - شغال خون

قدیمی ها میگفتند : طرف خروس خون میره سر کار ، شغال خون برمیگرده. یعنی از صبح زود تا دیر وقت مشغول کاره. یه خورده کمتر قدیمی ها این رو اینطوری عوض کردند که : طرف با سوفورها (کارگران خدمات شهری) میره سر کار ، با مطرب ها ( آوازه خوانان کاباره و جز اینها 36.gif) برمیگرده. دو روزیه که من صبحها وقتی از خونه بیرون میام هنوز خروسها بیدار نشدند و شب هم که برمیگردم شغالها هم به خواب رفتند ؛ البته مطرب ها هنوز مشغولند!! 04.gif

دیروز صبح زود برای عکس گرفتن از مقارنه هلال ماه و سیارات ناهید و مشتری به کنار زاینده رود اومدم و ساعت 5/6 صبح هم در یه جلسه اداری حاضر شدم ( خودتون دیگه حساب کنید آدم کی باید از خواب بیدار بشه و مسیر خونه تا رودخونه رو بیاد و عکاسی هم بکنه و تازه ساعت 5/6 هم بره جلسه 39.gif). ساعت 11 با هواپیما رفتم تهران و از ساعت 15 تا 18 در یه جلسه دیگه شرکت کردم. بعد از جلسه با استرس زیاد 42.gif و در آخرین ثانیه های وقت مجاز 18.gif ، به فرودگاه رسیدم و تا اومدم خونه ساعت از 21:30 گذشته بود. خسته و کوفته بودم اما باز تا ساعت 24 بیدار موندم.

امروز هم صبح خیلی زود ، برای عکاسی مجدد از خونه اومدم بیرون و بعد از ظهر هم جلسه دارم . فردا هم باید همین کار رو انجام بدم. چند وقتی بود که احساس میکردم سن و سالم زیاد شده و دیگه حال و حوصله گذشته رو برای کارهای رصدی ندارم. اینجا رو هم شما حساب کنید که حالا که حال و حوصله ندارم اینطوریم ؛ اونموقعها دیگه چه مدلی اکتیو بودم؟! 31.gif. خدا میدونه

/ 4 نظر / 19 بازدید
منجمی

خدا قوت.... و جز اینها ... فکر می کنم آدم تا وقتی که انرژی داره باید کار کنه. کمتر اتفاق افتاده که به نیت! خواب به رختخواب برم ... معمولا در حالت بیهوشی به خواب کامل ( بیهوشی کامل) می رم شما چطور؟!

عليرضا مهرانی

فکر ميکنم سال ۶۱ يا ۶۲ بود که ۷۲ ساعت بدون استراحت مشغول فعاليت بودم. در پايان اين مدت توی اطاقی رفتم که فرش کف اون رو جمع کرده بودن و در وسط اطاق قرار داده بودند. از شدت خستگی ديگه روی پا بند نبودم. در حال حرکت ، پام به اين فرش گير کرد و افتادم رو فرش و توی همون حال ۶ ساعت خوابيدم. در رصد هلال ذيحجه ۱۴۲۴ هم طی حدود ۵ روز ُ فقط ۵ ساعت خوابيدم ، هر ۲۴ ساعت ، ۱ ساعت استراحت. در رصد هلال محرم ۱۴۲۶ ، در مدت سه روز ۳۰۰۰ کیلومتر رانندگی کردم ، ۱۸ ساعت رانندگی در هر روز . اما حالا ديگه شرايطم يه خورده عوض شده. پير شديم ديگه....

محمد رحيمی

حالا که بحث رکورد شد نبايد ساکت نشست ! من هم يه رکورد بيدار موندن دارم. ۷۲ ساعت يعنی سه روز تمام بيدار بودم. زمانی که سال پيش مشهد بودم . روزها دنبال کارهم توی مشهد و شبها هم تا صبح حرم امام رضا. تجربه لذت بخشی بود. يک جا نزديک بود از حال برم .زمانی که تو بانک بودم ! و يکی از کارمند ها داشت من و ديد ميزد که هی چرت ميزدم ! به نشرم بنده خدا يه فکر های بد بدی داشت ميکرد يه بار ديگه هم رصد ليدز بود که يادمه ۴۸ ساعت بيدار بوديم

مهدي رحيمي

آقاي مهراني و آقاي رحيمي كه از دوستان خيلي خوب بنده هستند ركورد بي خوابيهاشونو بيان كردند منم يادمه تو منطقه حفاظت شده كركس كه آسمون خيلي خوبي داره مدتي برا تكميل كردن كلكسيون حشرات و عكاسي از گياهان منطقه تو ماه ارديبهشت يه هفته آنجا بودم و شب و روز كار مي كردم . توي اون يه هفته شبي ۲ ساعت اون هم با ترس و لرز مي خوابيديم چون شبها يه چراغ بايد روشن ميگذاشتم تا حشرات بيابون دور اون جمع بشن ... خلاصه دور و برم پر از رتيل و عقرب و حشرات ديگه مي شد تازه تو ماشين هم نميشد خوابيد چون شيشه هايي كه اين حشرات تو اونا بودند را اونجا ميگذاشتم . صداي گرگ و شغال هم بيداد مي كرد ... خاطراتي هم كه بومي هاي منطقه از حمله غافلگيرانه گرازها برام گفته بودند خواب را از چشمم ربوده بود البته من تنها نبودم و با يكي از دوستان ديگه كه مثل خودم ديونه ي اين كارهاست اونجا بوديم . اما جاتون خالي چه آسمون صافي و باز هم جاتون خالي توي دشتهاي پرگل اونجا و بازهم جاتون خالي تو لحظه ي ديدن حشرات و حيوانات جور وا جور اونجا . امثال هم قص