مناظره ها

ریاست محترم جمهور در جمع مردم پاکدشت اشاره ای گذرا به یکی از مفاسد اقتصادی کرده و بیان داشتند که کسانی که منافعشان در این زمینه به خطر افتاده است امروز دولت را متهم به فقدان برنامه ی اقتصادی میکنند. پاسخ آقای نعمت زاده را در این باره بخوانید :

 

http://www.ghalamnews.ir/news-18077.aspx

 

با کمال تاسف باید اذعان کرد که بخش بزرگی از جامعه ما ، از خودشان تفکر و بینش ندارند و همیشه تابع جریانات هستند. مقام معظم رهبری در بیاناتی که چند سال پیش در ارتباط با علل بروز حادثه ی عاشورا بیان فرمودند ، جامعه را به دو گروه عوام و خواص تقسیم نمودند (‌نقل به مضمون). خواص ، افراد صاحب فکر و اندیشه اند و عوام ، افرادی که دنباله رو دیگران هستند. آفت بزرگ امروز ایران این است که تعداد عوام سیاسی در جامعه ی ما زیاد است. عوام سیاسی به معنای آدمهای فقیر و بدبخت و بیچاره نیست. خیلی از آنها ممکن است زندگی مرفه و جایگاه اجتماعی بسیار مناسبی هم داشته باشند ، اما در بینش سیاسی عوام باشند.

 

نکته ی در خور توجه این است که دکتر احمدی نژاد در طول این 4 سال ، اینگونه مطالب ناقص و مبهم را همیشه در اجتماعات عمومی مردم مطرح کرده اند. شاید برخی تصور کنند که این در نتیجه ی ارتباط نزدیک رئیس محترم جمهور با مردم است و او با مردم راحتتر صحبت میکند اما روی دیگر این سکه آن است که آقای رئیس جمهور این مطالب را بصورت ناقص و مبهم در اجتماعاتی مطرح میکند که اکثر آنها عوام سیاسی هستند ( هر چند که اگر جزو عوام سیاسی هم نباشند اطلاعات ارائه شده توسط آقای احمدی نژاد آنقدر مبهم و گنگ است که حتی خواص سیاسی هم نمیتوانند از آن به تحلیل درستی دست یابند ) و با اینکار ایشان بر موجی مردمی سوار میشوند که میتواند بنیان کن باشد اما این موج نمیداند به واقع چرا بوجود آمده است؟

 

دیشب اولین مناظره کاندیداها بین آقایان کروبی و رضایی برگزار شد. از آنجا که هر دو نفر نقد کننده ی دولت نهم هستند ، مناظره ی آنان چنگی به دل نمیزد. باید دید که آیا برنامه ی امشب که مناظره بین آقایان موسوی و احمدی نژاد است میتواند به یک مناظره ی جدی بدل شود؟ حامیان آقای احمدی نژاد از روزها قبل با نصب بنرهای فراوان در اصفهان مردم را به دیدن این مناظره دعوت کرده اند. امیدوارم حرفهای امشب آقای رئیس جمهور مثل سخنرانی ایشان در پاکدشت نباشد....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید