آلودگی شدید هوا در اصفهان

دیروز و امروز و فردا ادارات دولتی اصفهان بخاطر آلودگی هوا تعطیل شدند اما ما کارکنان بخش اداری شهرداری باید بیایم سر کار. به دوستان گفتم چون بود و نبود اداره ی ما اهمیت داره باید در این سه روز بیایم سر کار!!! یکی از دوستان هم گفت : البته شاید دلیلش این باشه که خیلی پوست کلفت شدیم و این آلودگیها به ما اثر نمیکنه!!

 

اما از شوخی گذشته ، از صبح تا بحال احساس سوزش در گلو و ریه و حال تهوع دارم. بخاطر اینکه بخشی از سیستم اداری اصفهان و مغازه ها تعطیل نشدند ، دولتیها و سایر مردم بجای استراحت در منزل و یا بیرون رفتن از شهر ، با ماشینهای شخصی برای انجام برخی کارهای اداری اومدند در مرکز شهر!!! با اینکه سه شنبه اینجا تعطیل شد اما آلودگی هوا حتی شدیدتر شد و منجر به تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه.

 

دیگه نفس کشیدن داره مشکل میشه.....

/ 0 نظر / 3 بازدید