یادداشت 25 امرداد 1394 - هلال ماه در غروب روز اول ذیقعده (طبق تقویم رسمی)

تقویم رسمی کشور میگه امروز اول ذیقعده بوده. ولی بنده بدون در نظر گرفتن این موضوع غروب امروز به همراه تنی چند از دوستان و همکاران رفتیم کوه صفه تا از هلال ماه عکس بگیرم. اولین رویتم با دوربین 7 در 50 در ساعت 19:38 دقیقه انجام شد. غروب ظاهری خورشید در ساعت 19:45 بود و دو دقیقه بعد هلال رو با چشم غیر مسلح مشاهده کردم.

 

 

 

 

هلال ماه و سیاره عطارد

 

/ 1 نظر / 101 بازدید