معرفی برنامه های مهندس میر حسین موسوی

پیمان نامه فرهنگ و هنر میر حسین موسوی

 

http://www.ghalamnews.ir/news-19292.aspx

 

راهبردهای نظام اداری و مدیریتی دولت مهندس موسوی

 

http://www.ghalamnews.ir/news-19248.aspx

 

دانلود کاتالوگ الکترونیکی مهندس میر حسین موسوی

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید