یادداشت 9 آذر 1397

معمولا" ترجیح میدیم از غذای بیرون استفاده نکنیم اما امروز گشتی کوتاه در چهارباغ عباسی بهانه ای شد تا پس از مدتها نهار رو در رستوران صرف کنیم. در چهارباغ  به اتفاق همسر و فرزندم مشغول عکاسی از برگهای پاییزی شدیم. جالب بود که در این عکاسی ، عده ای از رهگذران با تعجب به ما نگاه میکردند که سه نفری دقایقی رو برای عکس گرفتن از یه تک برگ کوچولو صرف میکردیم!!

روز خیلی خوبی بود ؛ خدا رو شکر

 

weblog4911.jpg

 

weblog4912.jpg

 

weblog4913.jpg

 

weblog4914.jpg

 

weblog4915.jpg

 

weblog4916.jpg

 

weblog4917.jpg

/ 0 نظر / 40 بازدید