داره بارون میباره...

روز دلگیر ، روز ابری

آسمون نداره صبری

سرا زیر بار چتری

داره بارون میباره

 

خونه های خشک شهرم

یکی غمگین ، یکی بی غم

خیس میشن آروم و نم نم

داره بارون میباره

 

نم نمک صدای شرشر

مثل همنوایی کر

از گلوی ناودون پر

داره بارون میباره

 

شیشه های تار خسته

که غبار روشون نشسته

قطره ها اونا رو شسته

داره بارون میباره

 

قطره های سرد بارون

میبارن رو گونه هامون

زیر بارون میگیرم جون

داره بارون میباره

 

واسه عطر خاک سیراب

بیقرارم ندارم تاب

مثل رویاس مث یه خواب

داره بارون میباره

 

میگیرن قطره ها خونه

روی گلبرگای پونه

می زنه دلها جوونه

داره بارون میباره

 

بیا چترا رو ببندیم

خیس بشیم ولی بخندیم

که دل از ابرا نکندیم

داره بارون میباره

داره بارون میباره

 

( شعر از : جواد نوروزی )

/ 0 نظر / 2 بازدید