نشونی قدیمی

خیلی وقتها در ذهن و خیال ، به سفرهای دور و به محلهای دست نیافتنی میرم ؛ اما امروز ، در عالم واقعیت ، با سر زدن به یک نشونی خاطره انگیز قدیمی ، پروازی به گذشته داشتم.....

هیچ چیزی نمیشه گفت. فقط متحیر از این خیالات هستم که چگونه اعجاب انگیز ، رویایی و شیرین ، جامه ی واقعیت به خود گرفتند ، هر چند که عمر برخی از آنها کوتاه بود..........

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهتا

سلام امروز برای مراسم هفتمین روزدرگذشت خواهر زاده خانم موزون به مسجد رفتیم. اونجا کلی ازبچه های قدیمی مرکز رودیدم .بعضی اونقدر چهرشون تغییر کرده بود که تونگاه اول نشناختمشون. وقتی دیدم این همه از بچه های مرکز که حتی سالها بود مرکز نیومده بودن زمانی که خبرفوت آرزو روشنیدن اینطور خودشون رو رسوندن تاهم یادی کنن ازدوستی قدیمی وهم تسلی خاطری باشن واسه خانم موزون یه جورایی آروم گرفتم. دیدم اونا نه از روی ریا بلکه فقط به خاطر همه خوبیهاشون اومدن. آقای مهرانی مرکز ما پرازاین بچه های خوب وپاک که اگه ظاهرا باهم مخالفن ولی دلشون دریایی وامیدوارم باحضور دوباره شما درمرکز همشون بیشتر ازقبل قدر دوستیهاشون رو بدونن وجدی ترکار علمی انجام بدن. ضمنا آقای مهرانی چرا اینقدر کم کار شدین وخیلی دیر تو وبلاگتون مطلب می نویسین.ما منتظریم. خوش باشید....