کتاب برنامه های جناب آقای مهندس میر حسین موسوی

کتاب برنامه های جناب آقای مهندس میر حسین موسوی

 

دانلود

/ 3 نظر / 2 بازدید
ساره

خیلی ممنونم.دانلودش کردم به امید موفقیت موج سبز. آرزویم ایران سبز[قلب]

ندا

ممنونم به امید ایران سبز پیش به سوی دولت امید[قلب][قلب][قلب]

نانی آزاد

چشمی اگر به سیب و به حوا نداشتم آدم نبودم و غم دنیا نداشتم حالا تو را ندارم و امید مانده است ای کاش امید داشتنت را نداشتم با بی کسی گرفته ام انس و کسی دگر یادم نمانده داشته ام یا نداشتم ای سرزمین سوخته مانند مهر تو در آسمان هیچ دلی جا نداشتم دنیا، بهشت یا چه بگویم چه بوده است چیزی که هیچ وقت من آن را نداشتم