یادداشت 22 دی 1397 - معمای ساعت 4 بامداد

یکی دو هفته است که هر سحرگاه رأس ساعت 4 بامداد بدون اینکه زنگی بصدا دربیاد ، خوابی ببینم و یا اینکه برنامه ای داشته باشم، از خواب بیدار میشم. فرقی هم نمیکنه که در چه ساعتی از شب خوابم شروع شده باشه. خسته باشم یا نباشم. دقیقا" سر ساعت 4 بناگاه بیدار میشم....

 

ساعتم رو نگاه میکنم. دوباره ساعت 4 است.... دقایقی به چرایی این بیداری فکر میکنم و دوباره بخواب میرم....

 

نمیدونم دلیلش چیه؟!

/ 0 نظر / 24 بازدید