روزها و شبهای وداع

سه سحر و دو شب دیگه بیشتر باقی نمونده.....

 

خدایا ؛ ممنون که بازم مهمونمون کردی و اجازه دادی همسایه ات بشیم. ممنون که ما رو راه دادی تا توی محله ی تو قدم بزنیم. ممنون که اونقدر به ما عمر دادی تا بتونیم یه ماه رمضان دیگه رو درک کنیم...... خدایا ؛ شاید وقت خداحافظی فرا رسیده باشه. تو همیشه هستی ، همیشه نزدیک نزدیکی. اما شاید چشمهای ما دیگه رمضانی نباشه و نتونه جمال پر نور تو رو مثل این سحرها و این شبها ببینه....

 

داریم آماده ی خداحافاظی با رمضان میشیم. امشب در کوه به شعری گوش میکردم که زبان حال خودم نیست اما اگه یه عاشق و دلداده ی الهی اون رو بخونه ، دوست دارم بشینم و نجوای این شعر رو دوباره گوش کنم ؛ آخه میگن اگه خودت حال و هوای عاشقی نداری ، به راز و نیاز عاشقا گوش بده و رفتارشون رو در عشق بازی تماشا کن ، تا شاید نسیمی از عشق از کوی دلت بگذره....

 

اگرمرادتوایدوستنامرادیماست

مرادخویشدگربارهمننخواهمخواست

 

عنایتیکهتورابوداگرمبدلشد

خللپذیرنباشدارادتیکهمراست

 

مرابههرچهکنیدلنخواهیآزردن

کههرچهدوستپسنددبهجایدوست ، رواست

 

هزاردشمنیافتدمیانبدگویان

میانعاشقومعشوقدوستیبرجاست

 

جمالدرنظروشوقهمچنانباقیاست

گدااگرهمهعالمبدودهندگداست

 

مرابهعشقتواندیشهازملامتنیست

اگرکنندملامتنهبرمنتنهاست

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
رستمی

با سلام و تشکر از مطالبتون زیبا و پرمحتوایتون در این ماه پرخیر و برکت. نظرتون رو به دو حدیث جلب می کنم: از امیرالمونین علی علیه السلام روایت شده است: نگویید رمضان زیرا نمی دانید رمضان چیست؟ اگر کسی گفت باید صدقه داده و روزه بگیرد. همان طور که خداوند فرموده است بگویید ماه رمضان. *********** امام باقر (ع) : نگویید این رمضان است، رمضان رفت، رمضان آمد. زیرا رمضان یکی از نام های خداوند عزوجل است؛ و خدای عزوجل آمد و رفت ندارد و این موجود مخلوق و زایل است که می آید و می رود. بلکه بگویید: ماه رمضان ، زیرا «ماه» اضافه به اسم «رمضان» است و ابن اسک نام خداوند است.