آخرین هلال صبحگاهی محرم 1430

عکس زیر ، هلال صبحگاهی محرم 1428 را در بامداد روز جمعه 27 بهمن 1385 مصادف با 27 محرم 1428 و 16 فوریه 2007 نشان میدهد. اگر رصدگران هلال ، حتی الامکان از رصدگاه ثابتی برای رویت هلال استفاده کنند ، مزیتی بزرگی که بدست می آورند این است که میتوانند شاخصهای متعددی را بر روی افق شناسائی کنند تا با استفاده از آنها ، کار جستجوی هلال را آسانتر نموده و از وقت ( بعنوان اساسی ترین عامل در رصد هلالهای مهم ) به بهترین بهره ببرند.

 

 

 

صبح فردا ( یکشنبه 6 بهمن 1387 ) موعد وداع با هلالهای ماه محرم است. بنده بطور معمول در کوه صفه ، به رصد هلالهای صبحگاهی می پردازم. صبح فردا ، هلال ماه از همان سمتی طلوع میکند که در عکس فوق ، در آن سمت قرار دارد. وجود کوه کوچکی که در سمت راست قرار دارد هم ، کمک میکند تا بدانم فردا صبح ، دوربینم را در چه سمتی هدفگیری و متمرکز کنم.

/ 1 نظر / 4 بازدید