نازنین مریم....

برای تحقق بخشیدن به سفر خیالی سحرگاهان ، غروب امروز به کوه صفه رفتم. میخواستم هم ورزش کرده باشم و هم تغییر روحیه بدم. 12 دقیقه پیاده روی تا گلزار شهدای گمنام ، 2 دقیقه استراحت ، 19 دقیقه پیاده روی تا بالای آبشار ، 2 دقیقه استراحت و 25 دقیقه فرود از کوه ، برنامه ی امروز من بود. تنها بودم و دوست داشتم زود برسم به بالای کوه. در کنار مزار شهدا تابلویی بود که گویا پیام سفر خیالی سحرگاه من بود. روی این تابلو نوشته شده بود " مالکیت آسمان از آن کسانی است که دل به زمین نداده باشند ".

 
موقع پایین اومدن ، چند آقا و خانم جوان رو دیدم که برای تفرج به کوه اومده بودند. یکی از اون آقایون ، ترانه ی " نازنین مریم " رو با صدایی بلند ، رسا و بسیار زیبا میخوند. محیط خلوت بود و صدای زیبای ایشون در کوه میپیچید. دقایقی گوش دل به این صدای دلنشین دادم و باز روانه شدم. روحیه ام تغییر کرده و خودم رو برای کار و تلاش دوباره آماده میکنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید