لطافت شاعرانه..

در وصل هم ، ز عشق تو ای گل ، در آتشم

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

پروانه را شکایتی ز جور شمع نیست

عمری است در هوای تو می سوزم و خوشم

هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب

ای آفتاب دلکش و ، ماه پریوشم

لب بر لبم بنه به نوازش دمی چو نی

تا بشنوی نوای غزلهای دلکشم

(شعر از : شهریار )

/ 0 نظر / 4 بازدید