72 سحر....

بود آیا که در میکده ها بگشایند؟

گره از کار فرو بسته ی ما بگشایند؟

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

به صفای دل رندان صبوحی زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

 

سال گذشته در چنین روزی ، از یه دوست قدیمی و مشتی ، پیامکی کوتاه اما تاثیرگذار و بیاد موندنی دریافت کردم :

 

72 روز دیگر تا ماه محرم مانده است......

 

/ 0 نظر / 10 بازدید