السلام علیک یا ثامن الحجج یا علی ابن موسی الرضا

 

گر تو نداری به دل ، نور حقیقت شناس

دم به دم از شمس کن نور فوأد اقتباس

گر چه مقامات اوست فوق ظنون و قیاس

لیک تو آماده باش با همه عقل و حواس

تا دهدت پرتویی آن مه گردون اساس

کوکب هشتم بروج ، نیّر کیهان مدار

 

ملیک دنیا و دین ، خدیو اقلیم طوس

وجه ی بدر البدور طلعت شمس الشموس

ذات ذوات عقول ، روح قلوب و نفوس

آنکه به هر صبحدم زین فلک آبنوس

سر زندش آفتاب بر شرف پای بوس

آنکه به فرش درش ، عرش کند افتخار

/ 0 نظر / 4 بازدید