جمعه 25 خرداد ماه که برای رصد هلال به فریدن رفته بودم ، سه دستگاه دوربین مختلف رو روی سه پایه بستم و اونها رو کنار هم قرار دادم که اگر دری به تخته خورد و آسمون باز شد ، از روی صندلی که می نشستم بتونم به اونها تسلط داشته باشم. سه پایه ها خیلی توی هم رفته بودند و فضای بین اونها با صندلی هم کم بود. توی این وانفسا ، فرزند کوچک من هم شیطونیش گل کرده بود و توی فضای آزاد و سر سبز منطقه ، از اینور میدوید اونور و برمیگشت دوباره از اول شروع میکرد. مقداری از مسیرش رو هم طوری انتخاب میکرد که حتما" از بین این سه پایه ها و صندلی عبور کنه. با هر بار عبورش میگفتم که دیگه اینبار فاتحه این سه پایه ها و دوربینها خونده شده ، اما دست فرمونش خیلی خوب بود و با سرعت از کنار سه پایه ها ویراژ میداد.

 

چارچشمی حواسم به این حرکات بود. شاید همراهانم تصور میکردند که : وای خدای من ؛ این آقای مهرانی چقدر به بچه هاش توجه داره! اما من توی دلم میگفتم : ده ندو بچه! توی خونه که از دیوار راست میری بالا ؛ اینجا هم که سر بسر این دوربینهای بی زبون گذاشتی ؛ ندو ؛ هووووی ؛ با تو ام ها.......

از قدیم گفتند بچه حلال زاده به دائیش میره اما مادرم میگه این پسرت خیلی شبیه خودته! حال نمیدونم قیافش رو میگه یا کارهاش رو؟؟!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
منجمی

سلامی از راه های خیلی دور....( طرفای درواز شیراز تا درواز دولت) خوبه خوب می نویسین اوایل خیلی رسمی بود... هنوز هم گاهی! منم اولش دچار دوگانگی شدم... ولی تصمیم گرفتم اینجوری بنویسم( هر چند ادبی نیس)