یادداشت 21 اردیبهشت 1391

بنا داشتم چهارشنبه تعدادی از همکارانم رو از مسیر یاعلی ببرم قله صفه. چون برای اولین بار بود که این مسیر رو طی میکردند باید از حمایت طناب هم بهره میبردم تا مشکلی پیش نیاد. سه شنبه به همراه تنی چند از دوستان رفتیم مسیر یا علی تا محل رولها و ایستگاههای حمایت رو کنترل و یه بار حمایت با طناب رو تمرین کنیم. خیلی خوب شد که اینکار رو انجام دادم چون متوجه شدم عبور از شکاف دوم مسیر یا علی در حالیکه هارنس بستیم و طناب حمایت هم داریم بسیار سخت خواهد شد. تصمیم گرفتم در روز چهارشنبه ، اول مسیر یاعلی رو که ریزشی بوده و احتمال سقوط چند ده متری داره و نیز اولین شکاف مسیر رو با استفاده از هارنس و حمایت طناب طی کنیم اما برای شکاف دوم و اصلی ، هارنسها رو کنار بذاریم و از با استفاده از طنابچه و گره سینه ، حمایت گروه رو انجام بدیم.

چهارشنبه از جمع گروه همکاران 5 نفر رو انتخاب کردیم که توانایی سنگنوردی مناسبتری داشتند ؛ دو فرزندم به همراه 2 همکار و یکی از فرزندان همکاران. بجز فرزند کوچکم ، مابقی سابقه ی  صعود از این مسیر رو نداشتند. صعود رو بخوبی انجام دادیم و با راهنمائیهای انجام شده ، مسیر رو طی کردیم. دوست گرامیم آقا مجتبی در این کار کمکم کردند. فرزند بزرگم در عبور از بخشهای مختلف ، قدری دچار مشکل شد که ناشی از نداشتن تجربه در عبور از این مسیر و نامناسب بودن کفش بود.

انشاءالله هفته ی آینده هم  تعداد دیگری از همکاران رو از این مسیر عبور خواهیم داد. با اینکار متونم متوجه بشم کدوم نفرات در صعود از مسیرهای سنگنوردی استعداد بیشتری دارند تا انشا’الله در آینده ای نزدیک ، تیم سنگنوردی گروه رو تشکیل بدم.

/ 0 نظر / 4 بازدید