پیامک و انتخابات

روزنامه ی دولتی ایران در صفحه 16 مورخ 11 خرداد شعری را به چاپ رسانده با این مضمون :

 

سیدی تنها به رنگ سبز نیست

هیچ دانی مادر سادات کیست؟

طالب سبزم ، نه آن سبز ریا

سبز هم بازیچه شد ، مهدی بیا

 

ظریفی هم به این شعر پاسخ داده است که :

 

مادر سادات زهراست ای بخیل

تشنگیّ قدرت است این قال و قیل

مهدی زهرا پناه میر ماست

رنگ سبزش ، مرهمی بر دردهاست

 

رواج پیامک های تبلیغاتی در این دوره بسیار بیشتر از دوره های قبل است. پیامک جای ویژه ای در فرهنگ عامیانه ی ما پیدا کرده است و طرفداران کاندیداهای ریاست جمهور هم به این فرهنگ جدید ، توجه ویژه ای کرده اند. نمونه ای از پیامکهای حامیان مهندس موسوی  :

 

مرا شمسی شبیه مولوی بود

دلارایی که آرایش قوی بود

یکی پرسید شمست کیست گفتم

همانا میرحسین موسوی بود

 

هموطن برخیز و عزم کار کن

دوم خرداد را تکرار کن

سیدی دیگر به میدان آمده

موسم تغییر ایران آمده

موسوی از ماست همراهش شویم

 

ما به آن سید و این میر ارادت داریم

ما به لبخند گل سرخ شباهت داریم

رای هر پیر و جوان موسوی است

ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم

 

گفت: بر گردن خود داری دین

 تا به یک رای، تو کاری بکنی در این بین…

گفتمش: می دانم…سبز می اندیشم…

رای من: میرحسین

 

صد شکر به بزم مهر، “میر” آمده است

امروز به همراهی “پیر” آمده است

برخیز به یاری اش شتابیم که باز

در معرکه، یک شیر دلیر آمده است

 

تقویم چه بیقرار است امسال

یک معجزه ای در انتظار است امسال

از یمن حضور سبز سید بی شک

خرداد سر آغاز بهار است امسال

 

و برخی پیامک های حامیان دکتر احمدی نژاد :

 

این کلبه، سرای عدل و داد است بیا

اینجا سخن از «وان یکاد» است بیا

در محفل ما حرف چپ و راست مزن

این خانه ی احمدی نژاد است بیا

 

ما پیرو مکتب رسول اللهیم

در راه و منش پیرو روح اللهیم

با رای به احمدی نژاد مظلوم

ما حامی کاندیدای حزب اللهیم

 

اخلاق خوش محمدی داری تو

احسان و صفای سرمدی داری تو

نامت همه جا سرامد اهل ولا

زیرا که نژاد احمدی داری تو

 

رزمنده و در صف جهادیم هنوز

نابودگر ظلم و فسادیم هنوز

سوگند به روح قدسی روح خدا

ما یاور احمدی نژادیم هنوز

 

/ 0 نظر / 3 بازدید