یادداشت 18 مهر 1397 - گزارش رویت هلال صفر 1440

پس از 67 روز بلاخره امروز به بهانه رویت هلال صفر 1440 به صفه رفتیم تا هم کوهپیمایی کرده باشیم و هم رصد کنیم. تاثیر بیماری که سه هفته است درگیرش بودم و نیز دوری طولانی مدت از کوه خیلی زود خودش رو نشون داد ؛ خستگی در حرکت و تعریق خیلی بیش از حد معمول. ولی خوب ؛ یه تیکه رفتیم تا کنار توربین بادی


افق غربی ابرناک بود و خورشید در پس ابرها. دقایقی بعد برای لحظاتی بخشی از خورشید رو دیدم. همون اندازه برای پیدا کردن محل ماه در اون افق ابری کفایت میکرد. هلال هم زیر ابر بود ولی دقایقی بعد در ساعت 17:29 وقتی از زیر ابر بیرون اومد با دوربین 7 در 50 و بلافاصله با چشم غیر مسلح رویت کردم. همراهانم نیز هلال رو با ابزار و چشم رویت کردند. هلال برای آخرین بار در ساعت 18 رویت شد و بعد به زیر ابرهای متراکم رفت و برای همین رصد رو زودتر به اتمام رسوندیم.

 

مشروح گزارش

 

تاریخ رصد: چهارشنبه 18 مهر 1397 ، 30 محرم 1440 ، 10 اکتبر 2018

رصدگاه: کوه صفه اصفهان – فضای مسطح جنب توربین بادی

مختصات رصدگاه: عرض جغرافیایی 32:35:19.56 شمالی ، طول جغرافیایی 51:38:18.60 شرقی با حدود 2040 متر ارتفاع از سطح دریاهای آزاد

رصدگران: خانمها حبیبی و کریمی و آقای علیرضا بوژمهرانی

وضعیت جوی افق غربی: بیشتر ابری

ابزار: دوربین دو چشمی 7 در 50

نتیجه رصد: هلال با ابزار و چشم غیر مسلح رویت شد

 

زمان غروب محاسباتی خورشید: در ساعت 17:37:02

زمان غروب محاسباتی ماه: در ساعت 18:45:56

فاصله زمانی غروب خورشید تا غروب ماه: 1 ساعت و 8 دقیقه و 54 ثانیه

 

مختصات هلال در زمان اولین رویت با ابزار و چشم غیر مسلح (مختصات مکان مرکزی – بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو)

رصدگر: علیرضا بوژمهرانی

زمان: در ساعت 17:29

ارتفاع ماه: 14.395 درجه

ارتفاع خورشید: 0.842 درجه

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 18.369 درجه

اختلاف سمت ماه و خورشید: منفی 12.541 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.81 دقیقه قوسی

فاز ماه: 2.75 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمین تا ماه: 378440.97 کیلومتر

سن هلال: 34 ساعت و 12 دقیقه پس از مقارنه

 

عکسها

 

weblog4854.jpg

خورشید در ساعت 17:23

 

weblog4855.jpg

افق غربی در ساعت 17:30

 

weblog4856.jpg

هلال در ساعت 17:54

 

weblog4857.jpg

هلال در ساعت 17:57

 

weblog4858.jpg

افق در ساعت 18:06

/ 0 نظر / 36 بازدید