یادداشت 19 اسفند 1396 - عرض سلام و ادب آغاز هفته


بسم الله الرحمن الرحیم

در این گذرگاه

کار تو پیوستن به اردوگاه خوبی

کار تو دلبستن به زیبایی

کار تو گوهر ساختن از سنگ خاراست

کار تو لذت بردن از هر لحظه ی عمر

کار تو پیکار

با تیرگی هاست

کار تو بهتر بودن از دیروز

کار تو شیرین کردن فرداست

روز و هفته بر شما خجسته و هر روزتان بهتر از روزهای قبل باد.

/ 0 نظر / 94 بازدید