کاوه آهنگر

زمانی دور

در ایرانشهر

همه در بیم

نفس در تنگنای سینه ها محبوس

همه خاموش

 

و هر فریاد در زنجیر

و پای آرزو در بند

هزار آهنگ و آوای خروشان بود و شب خاموش

فضای سینه از فریادها پر بود و لب خاموش

 

و باد سرد

            چونان کولی ولگرد

به هر خانه ، به هر کاشانه سر میکرد

و با خشمی خروشان

شعله ی روشنگر اندیشه را

می کشت

 

شب تاریک را تاریکتر میکرد

 

در آن دوران

در ایرانشهر

همه روزش چو شبها تار

همه شبها ز غم سرشار

 

نه در روزش امیدی بود

نه شامش را سحرگاه سپیدی بود

نه یک دل در تمام شهر شادان بود

 

خوراک صبح و ظهر و شام ماران دو کتف آژدهاک پیر

مدام از مغز سرهای جوانان

-          این جوانمردان – ایران بود

جوانان را به سر شوری است طوفانزا

امید زندگی در دل

ز بند بندگی بیزار

و این را آژدهاک پیر میدانست

از اینرو بیشتر بیم و هراسش از جوانان بود

 

لب هر در

به روی کوچه ها آهسته وا میشد

و از هلیز قلب خانه ها با خوف

سراپا واژه ی انسان رها میشد

 

هزاران سایه ی کمرنگ

در یک کوچه با هم آشنا میشد

طنین میشد

صدا میشد

صدای بی صدایی بود و

فرمان اهورایی

 

بپا خیزید !

کف دستانتان را قبضه ی شمشیر می باید

کماندارانتان را در کمانها تیر می باید

شما را عزمی اکنون راسخ و پی گیر می باید

 

شما را این زمان باید

دلی آگاه

همه با همدگر همراه

نترسیدن ز جان خویش

روان گشتن به رزم دشمن بد کیش

نهادن رو به سوی این دژ دیوان جان آزار

شکستن شیشه ی نیرنگ

/ 1 نظر / 24 بازدید
f.s

سلام شب بخیر.خیلی موضوع جالبی بود و چه شعر زیبایی.واقعا آدم وقتی در مورد تاریخ ایران زمین به هر شکلی چیزی میخونه یک حس غرور و افتخار در دلش بوجود میاد.زنده باد ایران و برافراشته باد پرچم سه رنگ و زیبای ما.راستی توجه کردید در اشعار فردوسی همیشه از قدرت و بزرگی صحبت شده و عجر و ناتوانی جایی دراشعار ایشان نداره؟ایکاش همه ما ایرانیان به همون قدرت اسطوره های فردوسی بودیم.روحش شاد.