امان از این نیروهای انسانی

وقتی آقای اسحاق جهانگیری  استاندار سابق اصفهان داشت برای گرفتن رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی صحبت میکرد در باره دوره فعالیت خودش در سمت استانداری اصفهان گفت کار کردن در اصفهان مانند حرکت کردن در میدان مین است..... توی این چند روزه تازه فهمیدم که اون بنده خدا چی میگفت و چی کشیده. 

 

 

دوست دارم شغلم طوری بود که بصورت مستقیم با انسانها در ارتباط نبود. وقتی بحث نیروی انسانی به میون میاد ، اونقدر باید مواظب ظرایف کار باشی که یهو ممکنه چشم باز کنی و ببینی کلی انرژی به میدون آوردی اما هنوز سر جای اول هستی. نه میشه نسبت به نیروی انسانی بی تفاوت بود و چکشی عمل کرد و نه میشه همه رو همزمان راضی نگه داشت. 

 

 

اگر یه روزی اومدید اداره و دیدین خبری ازم نیست ، بدونید یا رفتم جلسه ، یا در مرخصی هستم ، یا ماموریتم ، یا وقت اداری تمام شده و رفتم خونه و یا اینکه از دست این نیروهای انسانی ، سر به کوه و بیابون گذاشتم. البته ؛ شاید هم همین دور و ورا باشم. خوب گشتین؟!چشمکنیشخندمژه

/ 1 نظر / 8 بازدید