یادداشت 31 روردین 1397 - گزارش رویت هلال شعبان 1439

سه شنبه 28 فروردین زمان رویت هلال شامگاهی شعبان المعظم 1439 بود. ماه رجب 30 روز شد و رویت هلال شعبان هم آسون بود اما بخاطر اینکه از چند برنامه کوهنوردی گروه جا مونده بودیم و شرایط آب و هوایی این روزهای اصفهان بارانی و بسیار عالی است تصمیم گرفتم رویت هلال رو در کوه صفه انجام بدم تا هم فال باشه و هم تماشا.


پس از قدری کوهپیمایی به محل رصد رسیدیم. خورشید در حال غروب بود و به محض تمام شدن کار عکاسی از غروب خورشید ، هلال رو با چشم غیر مسلح رویت کردم و تمام. چند عکس گرفتم و برگشتیم.


گزارش رصد


تاریخ رصد: سه شنبه 28 فروردین 1397 ، 30 رجب 1439 ، 17 آوریل 2018

محل رصد: رصدگاه آیت عشق (ارتفاع مشرف به ایستگاه دوم تله کابین اصفهان)

مختصات رصدگاه: عرض جغرافیایی 32:35:26.78 شمالی ، طول جغرافیایی 51:38:14.36 شرقی ، 2080 متر ارتفاع از سطح دریاهای آزاد

رصدگران: خانمها و آقایان حبیبی ، ونهری ، کریمی ، مجتبی ونهری و بوژمهرانی


زمان غروب محاسباتی خورشید: در ساعت 19:34:32

زمان غروب ظاهری خورشید: در ساعت 19:32

زمان غروب محاسباتی ماه: در ساعت 21:02:00

مدت مکث ماه: 1 ساعت و 27 دقیقه و 28 ثانیه


مختصات هلال در زمان اولین رویت با چشم غیر مسلح (مختصات مکان مرکزی – بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو)

زمان رویت: در ساعت 19:34

رصدگر: علیرضا بوژمهرانی

ارتفاع هلال: 16.701 درجه

ارتفاع خورشید: 0.728 درجه زیر افق

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 19.812 درجه

اختلاف سمت ماه و خورشید: منفی 9.552 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.95 دقیقه قوسی

فاز ماه: 3.22 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمین تا ماه: 372478.93 کیلومتر

سن هلال: 37 ساعت و 7 دقیقه بعد از مقارنه

/ 0 نظر / 61 بازدید