ذن و عکاسی

بامداد شنبه برای سومین بار به غار خاصه تراش رفتم ، عکاسی کردم و از حضور در چنان محیطی غرق لذت شدم. تازه دارم یاد میگیرم چه جوری میشه این احساس رو با دیگران به مشارکت گذاشت

 

 

 

 

 

 

 

 

غروب امروز هم بعد از بازگشت از کوه ، به سراغ گلها رفتم....

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید