هلال جمادی الثانیه 1431

در غروب روز سه شنبه 9 اسفند 1384 ( 28 فوریه 2006 ) گروهی از رصدگران زبر دست هلال ماه تحت هدایت و سرپرستی جناب آقای مهندس میر سعید برای رویت هلال صفر 1427 در منطقه بافت استان کرمان مستقر شدند. در آن روز تاریخی آقای محسن شریفی موفق شد با تلسکوپ 14 اینچ مید ، چهار دقیقه پس از غروب خورشید ، هلال جوان ماه صفر را با سن 13 ساعت و 45 دقیقه و با جدایی زاویه ای 7.315 درجه مشاهده کند. لحظاتی بعد این هلال با دیگر تلسکوپ مستقر در محل ( تلسکوپ 10 و یا 8 اینچ ) رویت گردید. هلال مذکور همچنین توسط 3 گروه از رصدگران استان اصفهان نیز رویت شده است.

 

مقایسه مختصات هلال جمادی الثانی 1431 با هلال صفر 1427 ( برای زمان غروب خورشید و بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو ) حاوی نکات جالبی است. این مقایسه برای منطقه ی رصدی بافت ( همان نقطه ی رصد هلال صفر 1427 ) انجام گردیده است :

 

 

صفر 1427

جمادی الثانیه 1431

جدائی زاویه ای

7.281 درجه

7.045 درجه

ارتفاع ماه

5.998 درجه

6.108 درجه

اختلاف سمت

2.517- درجه

1.193 درجه

ضخامت بخش میانی هلال

0.14 دقیقه قوسی

0.12 دقیقه قوسی

فاز ماه

0.52 درصد

0.49 درصد

عرض دایرة البروجی ماه

1.49 درجه جنوبی

3.43 درجه شمالی

فاصله ی زمین تا ماه

357444.74 کیلومتر

380015.00 کیلومتر

مدت مکث

33 دقیقه و 17 ثانیه

36 دقیقه و 39 ثانیه

 

بدون تردید نگاه به این مقایسه ، دشواری رصد هلال جمادی الثانیه را نشان میدهد. جدائی زاویه ای بسیار کم و قرار گرفتن ماه در میانه ی اوج و حضیض ، از چالشهای جدی رویت پذیری این هلال است اما در نقطه ی مقابل ، عرض دایرة البروجی شمالی ماه باعث شده ارتفاع و مکث این هلال بهتر از هلال صفر 1427 باشد. اگر تقدیر اینگونه رقم میخورد که هلال جمادی الثانیه در چنین زمانی ، در حضیض مداریش واقع میشد ،  آنگاه شاهد رخ نمایی هلالی کم نظیر میشدیم.

 

به نظر میرسد علیرغم تمامی دشواریهایی که بواسطه ی فاصله ی زمین تا ماه برای هلال جمادی الثانیه بوجود آمده است ، احتمال رویت پذیری آن با ابزار مشابه و در شرایط آب و هوایی یکسان با رصد هلال صفر 1427 ، منتفی نیست و میتوان از واژه ی " محتمل " برای توصیف چگونگی رویت این هلال در منطقه ی بافت کرمان استفاده کرد. پارامترهای این هلال بگونه ای است که حرکت از بافت به سمت شمال غرب کشور ، شرایط رویت پذیری را مناسبتر کرده و شانس رویت آن را افزایش میدهد. پر واضح است که رصد چنین هلالی نیازمند دارا بودن تجربه مناسب ، ابزار دقیق و شرایط آب و هوایی ویژه است. امید که این مقدمات فراهم شده و رصدگران سخت کوش ایرانی بتوانند برگ زرین دیگری به پرونده ی افتخارات ایران در زمینه ی رویت هلال بیفزایند ؛ انشاءالله

/ 0 نظر / 2 بازدید