عشق و جان بازی پروانه در پای شمع

بنام خدا

 

برای امشب میخواستم از مثنوی طاقدیس ، حکایت ماه و خورشید رو اینجا بنویسم اما وقتی چند صفح جلوتر رفتم ، " عشق و جان بازی پروانه در پای شمع " من رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. امشب این اشعار رو مینویسم و انشاءالله در یه زمان دیگه ، اون حکایت ماه و خورشید رو.

 

بنگرید ای دوستان پروانه را

دادن جان ، در ره جانانه را

چونکه بیند شمع را اندر وثاق (خیمه و خرگاه)

گردد اول دور آن ، از اشتیاق

سر نهد آنگه به پایش از نیاز

هین بزن پا بر سرم ، ای دلنواز

پس گشاید بال و پر از انبساط

رقص آرد دور آن با صد نشاط

وانگهی خود را زند بر نار آن

جان دهد در آتش رخسار آن

سوزد و افتد به پایش ، سوخته

هم پر و هم بال آن ، افروخته

نیم جان خیزد ز جا با صد شعف

خود بر آتش افکند از هر طرف

 

 

سوزد و گوید میان انجمن

هین بسوزانم ، خوشا این سوختن

این نه آتش ، آب حیوان است این

سوختن نی ، زاتش جان است این

سوزد و گوید به صد وجد و طرب

شد به کام من جهان ، ای صد عجب

آتش اندر وی گرفت و نار شد

نار رفت و لجه ی انوار شد

سوخت پا تا سر ، خنک این سوختن

عاشقی باید ، از آن آموختن

عاشقی کو ترسد از شمشیر و تیغ

عشق نبود ، ای دریغا ، ای دریغ

عشق از پروانه باید یاد داشت

ورنه خود از عاشقی ، آزاد داشت

 

 

عاشقان را جسم و جان در کار نیست

جسم و جانشان جز برای یار نیست

در ره او جسم و جان را خار کن

خویش را از جسم و جان بیزار کن

جان فروشانند در بازار عشق

از ورای عقل باشد کار عشق

هان و هان ای دوستان باوفا

پا نهید اندر بیایان وفا

خویش را در راه او فانی کنید

عید قربانست ، قربانی کنید

تیر هر جا ، سینه را اسپر کنید

هر کجا تیغی ، بسر افسر کنید

جسم و جان ، وقف ره جانان کنید

بهر جانان ، ترک جسم و جان کنید

در سر کوی بقا منزل کنید

جان خلاص از بند آب و گل کنید

 

 

کودکان در آب و گل ، بازی کنند

شیر مردان ، فکر سر بازی کنند

جان من ؛ گر عاشقی ؛ مردانه باش

پیش شمع روی او ، پروانه باش

زآب و آتش بهر او ، پروا مکن

ورنه رو (برو)؛ در عاشقی ، پر ، وا مکن

این ذغال تن بر آن آتش فکن

تا شود روشن از آن ، صد انجمن

نیم جانی ده ، عوض صد جان بگیر

خاک و خل ده ، لؤلؤ و مرجان بگیر

گر همی خواهی وصال آن نگار

پا بزن بر هر دو عالم ، مرد وار

 

 

جنت و دوزخ به جانان کن نثار

دوست را با جنت و دوزخ چکار؟

جنت و دوزخ مرا یکسان بود

جنتش ، سر منزل جانان بود

دوست نبود آنکه می جوید بهشت

بلکه گلشن جست و گلخن را به هشت (Hesht)

گلشن و گلخن ، بر ( Bare) عاشق یکی است

گلخن و گلشن نمی داند که چیست

گر به گلخن جلوه ی دلدار اوست

جنت او ، باغ او ، گلزار اوست

ای که در فکر بهشت و کوثری

دور شو ، تو مردک حلواخری (خریدار حلوا)

باغ جنت را اگر جویاستی

جان بابا ؛ طالب خرماستی

 

 

دوست چیزی می نجوید ، غیر دوست

جسم و جان و دنیی و عقباش ، اوست

جسم و جان بخشد ، به یک ایمای او

هر دو کون افشاند ، اندر پای او

قدرتش فانی کند در قدرتش

محو سازد وصف خود در حضرتش

دور اندازد ز خود این اقتدار

اختیارش ، هر چه کرد او اختیار

نی کراهت باشدش ، نی اقتضا

غیر ماشاء حبیبه ما یشاء

فعل و ذات و وصف خود فانی کند

در رهش این جمله ، قربانی کند

 

 

ای خدا ای از تو دلها را نشاط

ای به یادت جسم و جان را انبساط

ای فلک سرگشته ی سودای تو

هستی عالم ، به یک ایمای تو

پرتو خورشید نورافشان ز تست

آب و رنگ چهره ی خوبان ز تست

ای همه هستی ز نور هست تو

چشم امید همه در دست تو

از تو خواهم از عنایت ، یک نظر

تا نه جان دانم ، نه تن دانم ، نه سر

هر کجا دردی ، خریداری کنم

آتشی هر جا ، پرستاری کنم

ای انیس جان غم فرسوده ام

ای به یادت آه درد آلوده ام

یک نظر از تو ، ز من جان باختن

از تو سوزانیدن ، از من ساختن

ای خدا شوری که جان بازی کنم

همتی ده تا سر اندازی کنم

 

 

ای بهشت و کوثر و طوبای من

/ 3 نظر / 34 بازدید
مسعود رفیعی

خواندن ای شعر مرا یاد اشعار منطق الطیر عطار نیشابوری انداخت. هر دو زیبا و روان هستند. ممنون.

علیرضا بوژمهرانی

سلام جناب رفیعی. از بذل توجه شما سپاسگزارم

مسعود رفیعی

سلام جناب بوژمهرانی از پاسختان ممنونم. وبلاگ شما جزو لیست آدرسهایی است که من مدتهاست روزانه چک می کنم و بسیار ار آن آموخته ام. یا حق