امروز برام یه روز خاص و ویژه شده. تصمیمی رو که چندین ماه در مورد اجرای اون فکر کرده بودم، از امروز عملی کردم. با اینکه میدونستم این تصمیم یه انتخاب و مسیر درستیه ، اما میخواستم در مورد جوانب اون بخوبی فکر کنم تا وقتی وارد این راه میشم ، بتونم اون رو به درستی و با قدرت ادامه بدم. دیشب وقتی همه ی فکرام تموم شد سراغ قرآن رفتم. قصد استخاره نداشتم چرا که میدونستم " در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ". اما میخواستم بدونم اگه با نیت این تصمیم لای قرآن رو باز کنم ، خدا به من چی میگه. سوره فاتحةالکتاب رو خوندم و قرآن رو باز کردم. آیه ای اومد با این مضمون که " و باران را آسمان نازل کردیم و زمین مرده را بدان زنده ساختیم....."

نمیدونم چرا یه حس غریب تمام وجودم رو فرا گرفته.

علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون

/ 0 نظر / 3 بازدید