روز سوم

تمام وقت امروزم به معرفی تعدادی از مسئولین جدید مناطق گذشت. در این برنامه ها چهار بار برای همکارانم در امورمالی مناطق مختلف صحبت کردم ( هر بار حدود 45 تا 60 دقیقه ). نکته ای که در تمام صحبتها به اون اشاره کردم لزوم توجه به تغییرات بود ؛ و اینکه نباید فکر کنیم راه و روشی که به آن عادت کرده ایم بهترین راه و روش ممکن است.....

در آخرین جلسه مقداری مسائل حاشیه ای بوجود اومد ( البته بعد از جلسه متوجه بروز اون شدم ) ، ولی مهم نیست. میشه با توضیح دادن اصل ماجرا ، این حواشی ناخواسته رو برطرف کرد. حساسیت نشون دادن به این موارد جزئی باعث تشدید اون میشه . بهتره فراموشش کنم........

/ 1 نظر / 2 بازدید
Dr SETI

پیروز و سر بلند باشید[گل][لبخند]