امان از درد دندان

وقتی با اظهار ناراحتی از درد دندون به پزشک مراجعه کردم ، به من گفتند یه مجموعه کارهای ریز و درشت باید روی تعدادی از دندونهام انجام بشه. برای کشیدن دندونهای عقل ، اونی رو اول انتخاب کردم که دچار درد و مشکل شده بود. با کشیدن این دندون از ردیف بالا سمت چپ ، درد دندونهای پایین سمت راست آغاز شد و هر روز هم شدیدتر. هفته ی قبل دندون عقل این قسمت رو هم کشیدم. حالا درد شدیدی در آخرین دندون آسیاب پایین سمت چپ آغاز شده که البته حدود نیمی از این دندون شکسته و نیم دیگرش هم عیب ناکه!!! فکر کنم با رسیدگی به این دندون ، درد به قسمت بالا سمت راست منتقل بشه!! و این بازی اونقدر ادامه پیدا کنه که دیگه دندونی برام باقی نمونه!!!

قدیما مردم چیکار میکردند؟ این درد و مشکلات رو نداشتند یا داشتند و به روی خودشون نمی آوردند؟

/ 0 نظر / 4 بازدید