السلطان ابن السلطان ابن السلطان....

میگن یه روز مظفرالدین شاه قاجار در راه برگشت به تهران تصمیم گرفت شب رو در کاروانسرائی سپری کنه. به در اون کاروانسرا رفت و در زد. صاحب کاروانسرا بدون اینکه در رو باز کنه پرسید : کیستی و چه میخواهی ؟ مظفرالدین شاه برای معرفی خودش گفت :

السلطان ابن السلطان ابن السلطان ، خاقان ابن خاقان ابن خاقان ، نواده ی فتحعلی شاه کبیر ، فرزند گرانمایه ی سلطان صاحب قران ، خورشید عالمتاب ، جناب مظفرالدین شاه قاجار هستیم و میخواهیم شب در این کاروانسرا بمانیم. صاحب کاروانسرا هم که متوجه نشده بود چه کسی پشت در است با صدای بلند فریاد زد : کاروانسرا پر است و برای این همه آدم جا نداریم......

این داستان مربوط به 100 سال پیشه اما نمونه هایی از اون رو میشه در همین عصر حاضر ( یعنی همین الان که دارم عرایضم رو مینویسم ) مشاهده کرد. میگین نه؟ بشنوید:

مدرس محترم دانشگاه ، وزیر محترم دادگستری ، عضو حقوقدان شورای محترم نگهبان ، سخنگوی محترم دولت نهم ، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بقیه سمتهایی که ما خبر نداریم.....

یه موقع فکر نکنید این همه آدم توی یه کاروانسرا جا نمیشن ها! این همه آدم ، فقط یه نفره ، عین همون خدا بیامرز مظفرالدین شاه قاجار. راستی ؛ نکنه ما هنوز در عهد قاجاریه زندگی میکنیم و خودمون خبر نداریم؟؟؟!!!

/ 7 نظر / 4 بازدید
بدون منظور

امان از دست شما سياسيونی که به قول يکی از همين سلطان بن السطان...ها مانند غده تيرئيد هستيد

ايضا

تيروئيد درسته

به به

رصد گر ستاد استهلال مقام معظم رهبری ... خوب ديگه ...

عليرضا مهرانی

سلام به به. در دوران خلافت حضرت امير ، حضرت در اجرای حدود الهی دست فردی رو قطع کرده بودند که اون فرد از دوستداران حضرت بود. فرد مورد نظر به دست خونين به سمتی ميرفت. يکی از دشمنان حضرت او را ديد و به طعنه از او پرسيد باز هم از عدالت علی سخن خواهی گفت؟ و او در جواب گفت : علی را بخاطر همين عدالتش دوست دارم.

عليرضا مهرانی

قصدی برای ورود به مباحث سياسی ندارم اما اگر در گفتار و کردار مقام معظم رهبری دقت نموده باشيد ، ايشان هميشه از جبهه حق دفاع کرده اند و نه از يک گروه و يا دسته سياسی خاص. کار خوب از هر که باشد نکوست و کار غير اصولی از هر که باشد غير اصولی. در مورد پستهای چندگانه جناب آقای الهام که هر يک از اين پستها قطعا؛ نياز به کار تمام وقت يک نفر ( و با استفاده از جمع مشاوران ) دارد موضوع آنقدر واضح و روشن است که اکثر افراد طيف موسوم به اصولگرايان ( من به این دسته بندیها اعتقاد ندارم ) هم زبان به اعتراض گشودند.

عليرضا مهرانی

حمايت مقام معظم رهبری از اقدامات دولت ، ديدگاه کلان مقام رهبری است که در مورد دولتهای قبلی نيز ديده شده است اما حتما تصديق ميفرماييد که اين حمايت کلی ، بمعنای حمايت و تصديق جزء به جزء کارهای دولت و دولتمردان نيست. به هر صورت از اينکه ابراز نظر نموده ايد سپاسگزارم.

ايمان زمانی

عجب جواب دندان شکنی آفرين به شما