یادداشت 16 مهر 1397 - گزارش رویت آخرین هلال صبحگاهی محرم 1440

بامداد امروز پس از اقامه نماز صبح شال و کلاه کردم و رفتم کوه صفه برای رویت هلال صبحگاهی محرم.

در طول مسیر نیم نگاهی به افق شرقی داشتم اما چیزی نمیدیدم. وقتی به محل رصد رسیدم هلال ماه اندکی بالاتر از غبار و رطوبت سطح زمین قرار گرفته بود و کم فروغتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم. این بخاطر وجود لایه های رقیقتر گرد و غبار و رطوبت در ارتفاعات بالای افق شرقی بود. چند عکس از هلال گرفتم و تا ساعت 05:30 نظاره گر هلال با چشم غیر مسلح بودم.

نکته: هوا رو به سردی گذاشته و امروز ناچار شدم از لباس گرم استفاده کنم.

 

مشروح گزارش

 

تاریخ رصد: دوشنبه 16 مهر 1397 ، 28 محرم 1440 ، 8 اکتبر 2018

رصدگاه: ورودی کوه صفه اصفهان

مختصات رصدگاه: عرض 32:35:40.01 شمالی ، طول 51:39:28.35 شرقی ، با 1772 متر ارتفاع از سطح دریاهای آزاد

رصدگر: علیرضا بوژمهرانی

ابزار: چشم غیر مسلح

 

زمان طلوع محاسباتی ماه: در ساعت 04:55:02

زمان طلوع محاسباتی خورشید: 06:02:00

فاصله زمانی طلوع ماه تا طلوع خورشید: 1 ساعت و 6 دقیقه و 58 ثانیه

 

مختصات هلال در زمان آخرین رویت با چشم غیر مسلح (دستگاه مختصات مکان مرکزی – بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو)

زمان: در ساعت 05:30

ارتفاع ماه از افق: 6.210 درجه

ارتفاع خورشید از افق: 7.551 درجه زیر افق

جدائی زاویه ای ماه و خورشید: 13.889 درجه

اختلاف سمت ماه و خورشید: منفی 1.887 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.47 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.68 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمین تا ماه: 369031.64 کیلومتر

سن هلال: 25 ساعت و 47 دقیقه مانده به مقارنه

 

عکسها


weblog4851.jpg


weblog4852.jpg


weblog4853.jpg

/ 0 نظر / 35 بازدید