حتما" شنیدین که بعضی وقتها محموله های پستی با تاخیر چندین ساله به مقصد رسیدند. امروز این اتفاق برای من هم افتاد. امروز سه تا نامه دریافت کردم که دو سال و نیم پیش پست شده بود. شاید در مقایسه با تاخیر چند ده ساله بعضی دیگه از نامه ها ، دو سال و نیم زمان خیلی زیادی نباشه اما اگر بدونید که این نامه ها الکترونیکی ( یا همون E-mail ) بودند شاید نظرتون عوض بشه!!! خودمونیم ؛ بعضی وقتا اینترنت این غربیها دست کمی از ادارات پست ما نداره ها!!

/ 0 نظر / 8 بازدید