شیعه از نو محرم شد

عکسهای گذشته رو مرور کردم تا ببینم با توجه به سمت هلال و ارتفاع موانع ، هلال از کجای افق و کی طلوع میکنه. داشتن چنین بانک اطلاعاتی کمک زیادی میکنه. صبح امروز ساعت 05:55 رفتم روی پشت بام. هلال باید ساعت 05:58 از پشت کوه طلوع میکرد. سه پایه رو مستقر کردم و وقتی آماده عکس گرفتن شدم ، زمین تاب ماه از پشت کوه بالا اومد و بعد هم بتدریج هلال هویدا شد. هلال ضخیم بود و دیدنش راحت. با دیدن این هلال ، پرونده هلالهای ماه ذیحجه بسته شد. باید آماده ی ورود به ماه محرم بشیم. یاد یه نوحه ی خوزستانی می افتم که در دهه ی شصت میشنیدم....

 

شیعه از نو محرم شد

جمله دلها ، پر از غم شد.....

/ 0 نظر / 3 بازدید