تازه های انتخابات

ماجرای 300 میلیارد تومان شهرداری تهران

 

http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=8566

 

در حالیکه آقای احمدی نژاد افزایش افسار گسیخته ی نرخ زمین و مسکن در سالهای 86 و 87 را بدلیل اقدام مافیای اقتصادی بر علیه دولت نهم عنوان کرد ، کارشناسان اقتصادی افزایش 2.5 برابری نقدینگی در طول سالهای 1385 تا 1387 را که توسط دولت نهم انجام شده و سرازیر شدن این حجم عظیم پول به بازار مسکن را علت بروز تورم 25% کنونی و رشد سرسام آور قیمت زمین و مسکن اعلام کردند. جزئیات بیشتر این خبر در صفحه اول روزنامه همشهری مورخ 17 خرداد 88 به چاپ رسیده است.

 

به راستی باید به هوش و ذکاوت بسیار بالای آقای احمدی نژاد آفرین گفت. ایشان در مناظره با آقای موسوی میدانست که در عدد و رقم نمیتواند حریف موسوی شود بنابراین جهت مناظره را به افشاگریهای مبهم و کلی اختصاص داد اما در مناظره با آقای کروبی ، چون میدانست آقای کروبی صریح الهجه و رک است ، به ارائه ی عدد و رقم ( از نوع دستکاری شده ی آن ) پرداخت که در تخصص آقای کروبی نبود. آقای احمدی نژاد با این روش ، تاثیر مورد نظرش را بر ذهن مخاطبینی که دارای بینش سیاسی چندانی نیستند و خبری هم از جایی ندارند گذاشته است. البته باید یادمان باشد که ایشان با افشاگریهای آنچنانی خود، جمع کثیری از ضد انقلابیون را نیز از حامیان خود کرده اند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مملی

سلام دروغهای آماری از نوع احمدی نژادی http://weblog.raminia.com/?p=2727/

مملی

سلام دروغهای آماری از نوع احمدی نژادی http://weblog.raminia.com/?p=2727/