یادداشت 27 اسفند 1396 - گزارش رویت هلال رجب 1439

غروب امروز به همراه همسرم و دو نفر از دوستان برای رویت هلال رجب 1439 به رصدگاه کوی عشق (بوستان شهدای گمنام درچه – اصفهان) رفتیم. آسمان افق غربی کاملا" پاک و تمیز و بدون آلودگی ، غبار و ابر بود و همین عامل باعث شد نور خورشید تا آخرین لحظه که پشت افق پنهان شد چشم رو آزار بده. غروب ظاهری خورشید حدود 7 دقیقه پیش از غروب محاسباتی اون روی داد که نشون میده ارتفاع مانع افق غربی در محل غروب خورشید حدود 1.1 درجه است.

14 دقیقه پس از غروب خورشید با دوربین 7 در 50 و حدود 3 دقیقه بعد هم با چشم غیر مسلح هلال رو رویت کردم. تمامی همراهان موفق شدند به رویت هلال شدند. با انجام این رصد پرونده رویت هلال در سال 1396 بسته شد.


گزارش رصد

تاریخ رصد: یکشنبه 27 اسفند 1396 ، 29 جمادی الثانیه 1439 ، 18 مارس 2018

محل رصد: رصدگاه کوی عشق (بوستان شهدای گمنام درچه – اصفهان)

مختصات رصدگاه: عرض جغرافیایی 32:36:38.09 شمالی ، طول جغرافیایی 51:34:45.32 شرقی ، 1621 متر ارتفاع از سطح دریاهای آزاد)

رصدگران: خانمها حبیبی و پودزر و آقایان تقی زاده و بوژمهرانی

ابزار رصد: دوربین دوچشمی 7 در50 و دوربین عکاسی سونی مدل DSC-HX400v


زمان غروب محاسباتی خورشید: در ساعت 18:13:33

زمان غروب ظاهری خورشید: در ساعت 18:06:09

زمان غروب محاسباتی ماه: در ساعت 19:08

زمان غروب ظاهری ماه: در ساعت 19:02

مدت زمان محاسباتی مکث ماه (فاصله زمانی غروب خورشید تا غروب ماه): 54 دقیقه و 30 ثانیه


مختصات هلال در زمان اولین رویت هلال با دوربین دوچشمی 7 در 50 (مختصات مکان مرکزی – بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو)

رصدگر: علیرضا بوژمهرانی

زمان رصد: در ساعت 18:20

ارتفاع ماه: 8.885 درجه

ارتفاع خورشید: 2.194 درجه زیر افق

جدایی زاویه ای ماه و خورشید: 12.775 درجه

اختلاف سمت ماه و خورشید: منفی 6.383 درجه

ضخامت بخش میانی هلال: 0.39 دقیقه قوسی

فاز ماه: 1.41 درصد نسبت به قرص کامل ماه

فاصله زمین تا ماه: 384688.09 کیلومتر

سن هلال: 25 ساعت و 38 دقیقه پس از مقارنه

/ 0 نظر / 178 بازدید