گزارشی از رصد آخرین هلال صبحگاهی صفر 1432

لباس مناسب به تن داشتم و فارغ از سرمای صبحگاهی منتظر طلوع ظاهری ماه شدم. با دوربین 7 در 50 سیاره ی عطارد رو بر فراز سی و سه پل مشاهده کردم. در 6 درجه ای سمت چپ عطارد ، کوهی دیده میشد که هلال از پشت اون بیرون می اومد. ساعت 06:29 روشنی لبه ماه رو که از کوه بالا اومده بود دیدم و یک دقیقه بعد هلال کاملا" هویدا شد. مختصات رصدگاه ، شرایط جوی و مختصات هلال در ساعت 06:30 بشرح زیر بود :

 

تاریخ رصد : چهارشنبه 13 بهمن 1389 ، 28 صفر 1432 ، 2 فوریه 2011

رصدگاه : حاشیه ی شمالی زاینده رود در کنار سی و سه پل

مختصات رصدگاه : عرض 32:39 شمالی ، طول 51:40 شرقی و 1570 متر ارتفاع از سطح دریاهای آزاد

درجه حرارت : 0.2 درجه سانتیگراد زیر صفر

میزان رطوبت : 75%

فشار جو : 839.1 میلی بار فشار جیوه

سرعت وزش باد : آرام

عمق دید افقی : 15 کیلومتر

 

زمان اولین رویت با چشم مسلح : 06:30

ابزار رصد : دوربین دوچشمی 7 در 50

ارتفاع ماه از افق : 1 درجه و 55 دقیقه و 12 ثانیه قوسی

ارتفاع خورشید : 6 درجه و 23 دقیقه و 50 ثانیه قوسی زیر افق

جدائی زاویه ای ماه و خورشید : 10 درجه و 35 دقیقه و 19 ثانیه قوسی

اختلاف سمت ماه و خورشید : 6 درجه و 33 دقیقه و 51 ثانیه قوسی ( ماه در سمت راست خورشید بود )

ضخامت بخشی میانی هلال : 0.26 دقیقه قوسی

فاز ماه : 0.98 درصد نسبت به قرص کامل ماه

سن هلال : 23 ساعت و 31 دقیقه به مقارنه مانده بود.

 

زمان آخرین رویت با چشم مسلح : 06:43

ابزار رصد : دوربین دوچشمی 7 در 50

ارتفاع ماه از افق : 4 درجه و 22 دقیقه و 19 ثانیه قوسی

ارتفاع خورشید : 3 درجه و 46 دقیقه و 39 ثانیه قوسی زیر افق

جدائی زاویه ای ماه و خورشید : 10 درجه و 30 دقیقه و 8 ثانیه قوسی

اختلاف سمت ماه و خورشید : 6 درجه و 37 دقیقه و 48 ثانیه قوسی ( ماه در سمت راست خورشید بود )

ضخامت بخشی میانی هلال : 0.25 دقیقه قوسی

فاز ماه : 0.96 درصد نسبت به قرص کامل ماه

سن هلال : 23 ساعت و 18 دقیقه به مقارنه مانده بود.

 

توجه : مختصات ذکر شده در دستگاه مکان مرکزی و بدون در نظر گرفتن اثر شکست نور در جو است. ضمنا" با توجه به نداشتن تخصص در رویت هلال با چشم غیر مسلح ( و البته ضعف دید چشم! ) برای رویت هلال با چشم غیر مسلح تلاشی نکردم.

 

عکسی که از این هلال گرفتم انشاءالله تا چند روز دیگه توسط دوستان گرامیم در انجمن نجوم نجم شمال در سایت " ماه نو " قرار خواهد گرفت. امروز صبح چند عکس متفرقه هم گرفتم :

 

 

سیاره عطارد بر فراز سی و سه پل

 

 

در این زاویه که من ایستاده بودم عکسهای ضد نور خوبی میشد گرفت که البته هنوز نتونستم کارهای خوبی تهیه کنم

 

 

این یه نمای برش خورده است. کاش میشد طوری دوربین رو تنظیم میکردم تا چنین عکسی رو بدون برش داشته باشم. خیلی تلاش کردم ، اما نشد. برای دقایق طولانی دوربین رو روی یه پرنده تنظیم کردم و همراه با حرکت اون پرنده ، دوربین رو جابجا میکردم اما هر چی منتظر شدم پرواز نکرد که نکرد....

 

/ 0 نظر / 16 بازدید