پرچم صعود به قله ی کرکس!!

بنا است فردا به قله ی کرکس صعود کنیم. این موضوع رو به اطلاع همکارانم در بخش روابط عمومی شهرداری رسوندم و گفتم میخوام بعنوان یه کار سمبلیک ، پرچم ایران و پرچم شهرداری اصفهان رو روی قله به اهتزاز دربیارم. درخواست کردم یک پرچم کوچک ایران و یک پرچم کوچک شهرداری در اختیارم بذارند. دقایقی قبل ، یکی از کارگران روابط عمومی تشریف آوردند دفترم و به همراه خود ، دو پرچم بزرگ و سنگین و دو چوب سه متری آوردند و گفتند : شما برا راهپیمایی فردا پرچم میخواستین؟؟؟!!! سوال

 

براشون توضیح دادم که عزیز من ؛ بنا است برم روی قله ، اینها بزرگ و سنگینه. این چوبها چیه آخه؟ در پاسخ گفت : شاید پرچم کوچکتر داشته باشیم اما چوب از این کوچکتر نداریم!!! قهقهه

 

/ 1 نظر / 2 بازدید

ها! یعنی شما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن حاضری نمی زنین؟