بامداد امروز با اینکه وضع هوا چندان خوب نبود به رصدگاه صفه رفتم ولی با رسیدن به اونجا و دیدن ابرها و مه صبحگاهی که افق شرقی رو پوشونده بود ، حتی وسایلم رو باز نکردم و برگشتم ؛ آخه قانون بیستم ارشمیدس میگه " وقتی هوا ابریه ، خودت رو برای رویت چیزی که دیده نمیشه خسته نکن برادر جان!!" . این برادرجان ، برگردان فارسی کلمه ی (ا┤ŀŁłřō) است. شما ترجمه ی مناسبتری برای این کلمه سراغ ندارید؟!

 

امروز ، خوندون یه سری مطالب قدیمی حسابی حالم رو گرفت. نمیدونم چی شد......

/ 2 نظر / 5 بازدید
مهم نیست

خرم آن دل که بود در حرم دلدارش