گردو ---- شکستم.....

انجام کارهای یکنواخت خسته ام میکنه. نوآوری و تحول هر روزه رو دوست دارم اما شرایط محیطی اجازه ی چنین کاری رو نمیده. تحول هر روزه به معنای از این شاخه به اون شاخه پریدن نیست بلکه معنای حقیقی اون ، رشد و تکامل مداوم و هدفمند است.

 

حس خوبی نداری وقتی که میتونی و باید بدوی ، اما ناچار باشی مثل بازی قدیمی " گردو – شکستم " راه بری......

/ 1 نظر / 2 بازدید
رها

همینکه بتونی بدوی خودش کلیه!